מועדי בחינות: פטור בהבעה, מושגי יסוד ביהדות ומיון באנגלית לתואר שני

מבחן פטור בהבעה עברית

תאריך עברי
תאריך לועזי
שעה
יום בשבוע
ח' בכסלו
8.12.16
 8:30
חמישי
ט' באדר
7.3.17
8:30
שלישי
י"ז באב
9.8.17
8:30
רביעי
 

מבחן מיון באנגלית M.A   

תאריך עברי
תאריך לועזי
שעה
יום בשבוע
כ"ח בסיוון
22.6.17
8:30
חמישי
ג' באב
26.7.17
8:30
רביעי
י"ט באלול
10.9.17
12:00
ראשון


מושגי יסוד ביהדות תשע"ז
 

 תאריך עברי
תאריך לועזי
שעה
יום בשבוע
כ"ב בכסלו
22.12.16
8:30
חמישי
ח' באדר
6.3.17
12:00
שני