נוהל רישום לקורסים באמצעות אדמיניסטרטור

לצורך הרישום לשנה"ל תשע"ז יש לפעול עפ"י ההנחיות כדלקמן*:

1. יש לשלם את שובר התשלום עפ"י התאריך הנקוב.שובר זה מהווה מקדמה ע"ח שכ"ל לשנה"ל הקרובה. ראה תקנות חיובי שכר לימוד בחוברת הוראות ההרשמה.

2. ההרשמה לקורסים תתקיים במועדי הרישום המופיעים בחוברת הוראות הרשמה לשנה"ל תשע"ז עמודים 15-16 לפי התואר והשנה המתאימים.

3. ביום הרישום, עליך להיכנס למערכת פריא"ל בכתובת: http://priel.biu.ac.il/ באמצעות מס' תעודת הזהות וקוד הגישה למערכות האוניברסיטה הרשום ע"ג שובר המקדמה. בתפריט הרישום לקורסים יש ללחוץ על "הצהרה והתחייבות" ולחתום על תקנון האוניברסיטה עפ"י ההנחיות.

4. לאחר חתימה על ההצהרה על הסטודנט ליצור קשר עם המחלקה לצורך הרישום בפועל. יש לשלוח דוא"ל לכתובת המחלקתית - בתפריט מצד ימין בפריא"ל יש ללחוץ על "פנייה למזכירות" ולבחור את המזכירות הרצויה מתוך הרשימה. יש לשלוח פנייה מפורטת וברורה לרישום בציון מספרי הקורסים שברצונך להירשם אליהם.

5. לאחר הרישום במחלקת ההתמחות שלך יהיה על הסטודנט להירשם לקורסי יסוד ביהדות.
יש לשלוח בקשה לרישום לקורס יסוד ביהדות בציון פרטים מלאים ומספר הקורס, לכתובת הדוא"ל של המרכז ללימודי יסוד ביהדות: Basic.Jewish-Studies@mail.biu.ac.il

6. אם עליך להשלים קורס אנגלית, יש לשלוח בקשה לרישום לקורס אנגלית בציון פרטים מלאים לכתובת הדוא"ל של היחידה לאנגלית כשפה זרה: efl.unit@mail.biu.ac.il

7. תלמיד תואר ראשון אשר טרם השלים את חובותיו בהבעה עברית ו/או בקורסים כלליים יפנה בדוא"ל ישירות למחלקות הרלוונטיות (באמצעות לחצן "פנייה למזכירות") לצורך הרישום לקורסים.

8. סיום הרשמה - לאחר כשבוע מפניית הסטודנט למחלקות, חובה עליו להיכנס למערכת המידע האישי
הנמצאת באתר האוניברסיטה בכתובת דלעיל --> קישורים מהירים --> מידע אישי לסטודנט
ולבדוק האם תכנית הלימודים שלו מעודכנת כהלכה.

בכל בעיה ברישום הנ"ל אנא דווח מיידית למדור תל"מ באחת מהדרכים הבאות:
לפקס שמספרו 03-7384012 או בדוא"ל לכתובת: tlm.office@mail.biu.ac.il

אם לא יתקבלו הערות תוך 10 ימים מתום תקופת הרישום שלך, משמעות הדבר היא שהרישום המוצג במערכת המידע האישי לסטודנט משקף נכון ובמדויק את הרשמתך לכל דבר וענין.

 

* נוהל זה אינו רלוונטי לסטודנטים שנרשמים באמצעות מערכת פריא"ל.