מילון מונחים אקדמי

נקודות זכות (נק"ז):

מס' נקודות הזכות שהקורס מקנה לצורך הדרישות  לתואר.
בד"כ 1 ש"ש מקביל ל-1 נק"ז, ייתכן מצב של קורס עם ש"ש שלא מקנה נק"ז.

שעות שנתיות (ש"ש):

מס' השעות הפרונטליות שנלמדות בקורס.
1 ש"ש - שעה שנתית: שיעור בן 45 דקות בכל שבוע במהלך שנה אקדמית אחת. בתום השיעור הפסקה של רבע שעה.
2 ש"ש – שיעור בן שעה וחצי בכל שבוע במהלך שנה אקדמית אחת. בתום השיעור הפסקה של חצי שעה.

שעות סמסטריאליות (ש"ס):
1 ש"ס - שיעור בן 45 דקות בכל שבוע במהלך סמסטר אחד. בתום השיעור הפסקה של רבע שעה.
2 ש"ס - שיעור בן שעה וחצי בכל שבוע במהלך סמסטר אחד. בתום השיעור הפסקה של חצי שעה.

מרכיבי קורס:

קיימים קורסים בעלי מספר מרכיבים לדוג' הרצאה + תרגיל/מעבדה/סיור. על הסטודנט להירשם לכל מרכיבי הקורס.