נוהל רישום לתואר שלישי והשלמות לתואר שלישי

נוהל זה תקף לסטודנטים בתארים הנ"ל שאינם נרשמים באמצעות מערכת פריא"ל באינטרנט.

 

לצורך הרישום לשנה"ל תשע"ז יש לפעול עפ"י ההנחיות כדלקמן:

1. על הסטודנט לשלם את שובר המקדמה שנשלח אליו עפ"י התאריך הנקוב. שובר זה מהווה מקדמה ע"ח שכ"ל לשנה"ל הקרובה. ראה תקנות חיובי שכר לימוד בחוברת הוראות ההרשמה.

2. מועדי ההרשמה לקורסים יתקיימו בתאריכים הבאים:
יום רביעי   כ"ד   תשרי  תשע"ז   26.10.16
יום חמישי  כ"ה   תשרי  תשע"ז   27.10.16
יום ראשון  כ"ח  תשרי תשע"ז     30.10.16


3. באחד מהתאריכים הנ"ל יהיה על הסטודנט להיכנס למערכת פריא"ל בכתובת: http://priel.biu.ac.il/  באמצעות מס' תעודת הזהות וקוד הגישה למערכות האוניברסיטה הרשום ע"ג שובר המקדמה. בתפריט הרישום לקורסים יש ללחוץ על "הצהרה והתחייבות" ולחתום על תקנון האוניברסיטה עפ"י ההנחיות.

4. לאחר חתימה על ההצהרה על הסטודנט ליצור קשר עם המחלקה לצורך הרישום בפועל.  יש לשלוח דוא"ל לכתובת המחלקתית - בתפריט מצד ימין בפריא"ל יש ללחוץ על "פנייה למזכירות" ולבחור את המזכירות הרצויה מתוך הרשימה. יש לשלוח פנייה מפורטת וברורה לרישום בציון מספרי הקורסים המבוקשים, כולל בקשה לקורס בשפה זרה שנייה, במחלקות בהן נדרשת חובה זו (עפ"י המפורט בעמ' 38 בחוברת פרטי מידע של ביה"ס ללימודים מתקדמים).

5. לאחר הרישום במחלקת ההתמחות שלך יהיה עליך להירשם לקורסי יסוד ביהדות, כמפורט בעמ' 37 בחוברת פרטי מידע של ביה"ס ללימודים מתקדמים.
יש לשלוח בקשה לרישום לקורס יסוד ביהדות בציון פרטים מלאים ומספר הקורס, לכתובת הדוא"ל של המרכז ללימודי יסוד ביהדות: Basic.Jewish-Studies@mail.biu.ac.il  

6. אם על הסטודנט להשלים קורס אנגלית, יש לשלוח בקשה לרישום לקורס אנגלית בציון פרטים מלאים לכתובת הדוא"ל של היחידה לאנגלית כשפה זרה: efl.unit@mail.biu.ac.il 
פטורים מקורס אנגלית: מי שקיבל במבחן מיון לתואר שני בבר-אילן ציון "פטור" או סיים בהצלחה קורס למסטרנטים ברמה 2 או 4 או קורס לדוקטורנטים.

7.    שפה זרה מודרנית שניה- נדרשת במחלקות אחדות, פרטים בחוברת פרטי מידע של ביה"ס ללימודים מתקדמים עמ' 38.

8.    סיום הרשמה - לאחר כשבוע מפניית הסטודנט למחלקות, חובה עליו להיכנס למערכת המידע האישי הנמצאת באתר האוניברסיטה בכתובת דלעיל --> קישורים מהירים --> מידע אישי לסטודנט
       ולבדוק האם תכנית הלימודים שלו מעודכנת כהלכה.

בכל בעיה ברישום הנ"ל אנא דווח מיידית למדור תל"מ באחת מהדרכים הבאות:
לפקס שמספרו 03-7384012 או בדוא"ל לכתובת: tlm.office@mail.biu.ac.il

אם לא יתקבלו הערות תוך 10 ימים מתום תקופת הרישום שלך, משמעות הדבר היא שהרישום המוצג במערכת המידע האישי לסטודנט משקף נכון ובמדויק את הרשמתך לכל דבר וענין.