רישום לקורסים מתוקשבים / בלימוד עצמי ללא הרצאות פרונטליות

קורס מתוקשב מלא:
קורס ללא הרצאות פרונטליות אשר יש לו אתר מלווה לקורס. באתר נמצא מאגר הידע אשר בו מובאים חומרי הקורס, מערכת להגשת מטלות, לוח הודעות וכן פורום משתתפים פעיל.

קורס בלימוד עצמי מודרך:
קורס ללא הרצאות פרונטליות וללא אתר אינטרנט. יש ללמוד באופן עצמאי את חומר הקורס עפ"י הבבליוגרפיה המפורטת בדף ההדרכה ולגשת לבחינה במועד שנקבע. להלן קישור לדפי ההדרכה לקורסים בלימוד עצמי באתר המרכז ללימודי יסוד ביהדות.

ניתן לערוך חיפוש לקורסים מתוקשבים / בלימוד עצמי דרך קטלוג הקורסים באתר בר-אילן.

בתפריט מצד ימין יש לבחור ב"חיפוש קורסים". במסך החיפוש נמצאת קטגוריה בשם "איפיוני קבוצות" (בתחתית המסך), שם יש לבחור מתוך רשימה את האיפיון הרצוי (מתוקשב מלא / לימוד עצמי מודרך).
החיפוש יעלה את 30 התוצאות הראשונות של רשימת הקורסים המתוקשבים במלואם (על מנת לקבל את הרשימה המלאה, יש ללחוץ על "הצג את כל התוצאות"). ניתן לקבל פרטים על כל קורס ע"י לחיצה על מספר הקורס.