מערכת שעות וחדרים

שם המדור מדור מערכת שעות וחדרים
שם ראש המדור גב' ברכה בנק
כתובת למשלוח דואר מדור מערכת שעות וחדרים, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 52900
מיקום בקמפוס בניין 403 חדר 106
טלפון 03-5318523
פקס 03-7384006
שעות קבלה א-ה 15:00-08:30
תיאור המדור ותפקידיו

תחומי עיסוק המדור:

  1. הכנה והפקה של מערכת השעות והחדרים
  2. הכנה והפקה של קורסי הקיץ
  3. הכנה והפקה של מערכת שעות של המכללות האזוריות ותוכניות מיוחדות
  4. שיבוץ קורסים אקדמיים והאחרים במערכת השעות
  5. טיפול בתוכניות לימוד מיוחדות
  6. שיבוץ ותיאום כנסים, השתלמויות ואירועים
  7. בקשות חד-פעמיות
  8. הפקת CD לציבור הסטודנטים וגורמי חוץ ופנים
מידע נוסף מערכת לשנה"ל תפורסם באתר האינטרנט בחודש יולי.
קורסי הקיץ יפורסמו בחודש יולי באתר האינטרנט.