מצטייני דיקאן ורקטור

קריטריונים למצטייני רקטור ומצטייני דקן לתואר ראשון

העקרונות הבסיסיים להכנת הרשימה:

 1. הרשימה כוללת סטודנטים הרשומים במחלקה לתואר ראשון בשנת הלימודים הקודמת.
 2. הרשימה כוללת את שלושת האחוזים העיליים של התלמידים המצטיינים בכל מחלקה ובכל פקולטה.
 3. הממוצע לקביעת המצטיינים יחושב על סמך לימודיו של הסטודנט באותה שנה בכל הקורסים שלמד, בכל המחלקות, בכל התארים ובכל מסגרות הלימוד, כולל קורסים עודפים (למעט אנגלית, הבעה עברית, תעודת הוראה ושנת השלמה לחשבונאים).
 4. במקרה שלמצטיינים ברשימה ממוצע ציונים זהה, דרגת ההצטיינות שווה ואין משמעות לסדר בו הם מופיעים.
 5. סטודנט הלומד שני מקצועות ראשיים בשתי פקולטות שונות יחשב כמצטיין באותה פקולטה בה הוא לומד בשנת ההצטיינות את מכסת השעות הגדולה יותר.

הקריטריונים הבסיסיים להיכללות ברשימה הם:

 1. הסטודנט היה רשום בשנת ההצטיינות למסלול לימודים מלא לתואר ראשון,לדוגמא: מי שהיה רשום רק למקצוע ראשי, רק למשני, רק ללימודים כלליים לא ייכלל ברשימה.
 2. סטודנטים בשנים א-ג ללימודיהם לתואר, פרט לתלמידי המגמה לאופטומטרייה וביה"ס להנדסה שייכללו גם בשנה ד' ללימודיהם.
 3. הסטודנט היה רשום בשנת ההצטיינות לקורסים המקנים לפחות 16 נקודות זכות אקדמיות וקיבל ציונים מספריים בקורסים אלה (קורסים שיש בהם ציון "עובר" לא ייכללו במכסת 16 השעות). מכסת שעות זו חלה גם על סטודנטים הפטורים מלימודי יסוד ביהדות.
 4. ממוצע הציונים של הסטודנט לא יהא נמוך מ-88.

בחירת מצטייני רקטור

 1. העילית מתוך רשימת המצטיינים תוגדר כמצטייני רקטור
 2. בכל מחלקה יוקצה לא יותר ממצטיין רקטור אחד, אא"כ מכסת המצטיינים תאפשר מספר גדול יותר.
 3. ממוצע הציונים של מצטיין רקטור לא יהיה נמוך מ-95.
 4. שאר הסטודנטים המצטיינים יוכרזו כמצטייני דקן.

ערעורים

 1. טיוטה של רשימת המצטיינים תפורסם בשלב הראשון עם מספרי תעודות זהות בלבד.
 2. מיום פרסום הרשימה יינתן לסטודנטים פרק זמן לערעורים.
 3. לאחר תקופת הערעורים יפורסמו רשימות שמיות סופיות.