אילנט - רישום אינטרנטי לקורסים

לקראת תקופת הרישום לשנה"ל תשע"ז

המערכת מאפשרת להירשם לקורסים לשנה"ל תשע"ז  דרך האינטרנט ללא צורך להגיע פיזית לקמפוס האוניברסיטה.
המסמך מיועד לסטודנטים וסטודנטיות כאחד.

הודעות חשובות

מועדי תקופת השינויים לסמסטר ב' לשנה"ל תשע"ז

להלן מידע מעודכן המתייחס למועדי תקופת השינויים בקורסים של סמסטר ב תשע"ז:

 

1. מועד ראשון יתקיים אי"ה בימים ראשון עד חמישי בין התאריכים ט – י"ג בשבט, 5-9 בפברואר 2017.

השינויים במועד זה יבוצעו  דרך אתר האינטרנט של הרישום לקורסים, פריא"ל, בכתובת: http://priel.biu.ac.il

סטודנטים המשתייכים לאוכלוסיית פריא"ל* יוכלו לבצע את השינויים ממועד חלון הזמן שייפתח להם ביום ראשון 5.2.17 ברציפות עד תום תקופת השינויים ביום חמישי 9.2.17 בשעה 24:00, פרט לזמני טעינת הנתונים לפנות בוקר.

 

2. מועד שני יתקיים אי"ה בימים שני עד רביעי בין התאריכים כ"ט אדר – ב ניסן 27-29 במרץ 2017.

השינויים במועד זה יבוצעו ע"י המחלקות ולא עצמאית ע"י הסטודנט. לצורך ביצוע השינויים על הסטודנט לפנות ישירות למחלקה אליה שייך הקורס באמצעות הדוא"ל, ולפרט את השינויים המבוקשים. יש לדאוג לציין פרטים אישיים בכל פנייה. 

 

***לאור החלפת מערכות האניברסיטה אנו ממליצים מאוד להקדים ולבצע את השינויים במועד הראשון, במערכת פריא"ל***

 

חשוב!

במועדי השינויים הנ"ל ניתן יהיה לבצע שינויים בקורסי סמסטר ב בלבד.

שינויים בקורסים שנתיים או של סמסטר א לא יתאפשרו!

השינויים לא יהיו כרוכים בתשלום דמי שינויים!

 

 

לרשות הסטודנטים יעמוד מוקד לתמיכה טכנית במספר טלפון 5317000 או 9392* בימים א'-ה' בין השעות 8:30 - 18:00.

 

*יתר הסטודנטים המשתייכים לאוכלוסייה הנרשמת באמצעות אדמיניסטרטור יוכלו לבצע שינויים במועד הראשון עפ"י נוהל רישום אדמיניסטרטור / נוהל רישום לתואר שלישי והשלמות לתואר שלישי (סעיף 4 ואילך), ובמועד השני, כמו יתר הסטודנטים, באמצעות טופס בקשה לביצוע שינויים.

תהליך הרישום

  

שימו לב!

אוכלוסיות הסטודנטים שישתתפו ברישום האינטרנטי

סטודנטים לתואר שלישי והשלמות לתואר שלישי במחלקות שאינן רשומות לעיל יירשמו עפ"י הנוהל בקישור זה.

סטודנטים בתוכנית לתואר ראשון בשפה האנגלית של דיקן הסטודנטים יירשמו דרך רכז/ת התכנית.

זימון לרישום באתר האינטרנט

אוכלוסיית הסטודנטים שמיועדת להירשם דרך מערכת פריא"ל קיבלה או תקבל בהמשך הודעת דוא"ל בה מצוין קוד אישי אותו יש להקליד בכניסה למערכת הרישום, בנוסף למספר תעודת הזהות של הסטודנט הנרשם.

הסטודנט יכול למצוא את מועד חלון הזמן האישי שלו באתר האינטרנט בכתובת: http://priel.biu.ac.il. לאחר מילוי ת"ז והקוד האישי ייפתח תפריט בצד הימני של המסך, שם יש ללחוץ על כפתור "חלון הזמן שלי". מועד רישום זה הינו חלון זמן של ארבע שעות בתאריך מסוים, שבו יוכל הסטודנט לבצע רישום לקורסים ושינויים במערכת השעות שלו. תפריט הרישום מוגבל לחלון הזמן בלבד, אולם יתר הפונקציות במערכת פריא"ל פתוחות בפני הסטודנט ללא הגבלה (פרט לזמני טעינות נתונים בין השעות 02:00 - 8:00 בבוקר).
כניסה למערכת לאחר חלון הזמן:
לאחר ביצוע הרישום בחלון הזמן שנקבע, תינתן לכל סטודנט אפשרות להיכנס למערכת בין השעות 18:00 עד 02:00 לפנות בוקר, בלילה שלאחר חלון הזמן ובשני לילות נוספים שלאחריו (בליל הרישום האחרון עד לשעה 24:00 בלבד), ולבצע המשך רישום/שינויים בקורסים. לכן, אם לא ניצלת את חלון הזמן שלך, תוכל להיכנס ולהירשם בשלושת הלילות שלאחר חלון הזמן שלך כמצוין לעיל. במידה שיתרת חלונות הזמן שלך מתקיימת ביום שישי או שבת זמני הפעילות שונים בהתאם לכניסת ויציאת השבת. ניתן להתעדכן בחלון הזמן האישי באתר פריא"ל.
שינויים נוספים במערכת תוכל לבצע בתקופת השינויים שתתקיים לאחר תחילת שנה"ל, כמפורט באתר בהמשך.

יעוץ במחלקות

 

הצהרה והתחייבות

לצפייה בהצהרה והתחייבות לחץ כאן

 

 

 

 

 

נוהל רישום לקורסים באמצעות אדמיניסטרטור

לצורך הרישום לשנה"ל תשע"ז יש לפעול עפ"י ההנחיות כדלקמן*:

1. יש לשלם את שובר התשלום עפ"י התאריך הנקוב.שובר זה מהווה מקדמה ע"ח שכ"ל לשנה"ל הקרובה. ראה תקנות חיובי שכר לימוד בחוברת הוראות ההרשמה.

2. ההרשמה לקורסים תתקיים במועדי הרישום המופיעים בחוברת הוראות הרשמה לשנה"ל תשע"ז עמודים 15-16 לפי התואר והשנה המתאימים.

3. ביום הרישום, עליך להיכנס למערכת פריא"ל בכתובת: http://priel.biu.ac.il/ באמצעות מס' תעודת הזהות וקוד הגישה למערכות האוניברסיטה הרשום ע"ג שובר המקדמה. בתפריט הרישום לקורסים יש ללחוץ על "הצהרה והתחייבות" ולחתום על תקנון האוניברסיטה עפ"י ההנחיות.

4. לאחר חתימה על ההצהרה על הסטודנט ליצור קשר עם המחלקה לצורך הרישום בפועל. יש לשלוח דוא"ל לכתובת המחלקתית - בתפריט מצד ימין בפריא"ל יש ללחוץ על "פנייה למזכירות" ולבחור את המזכירות הרצויה מתוך הרשימה. יש לשלוח פנייה מפורטת וברורה לרישום בציון מספרי הקורסים שברצונך להירשם אליהם.

5. לאחר הרישום במחלקת ההתמחות שלך יהיה על הסטודנט להירשם לקורסי יסוד ביהדות.
יש לשלוח בקשה לרישום לקורס יסוד ביהדות בציון פרטים מלאים ומספר הקורס, לכתובת הדוא"ל של המרכז ללימודי יסוד ביהדות: Basic.Jewish-Studies@mail.biu.ac.il

6. אם עליך להשלים קורס אנגלית, יש לשלוח בקשה לרישום לקורס אנגלית בציון פרטים מלאים לכתובת הדוא"ל של היחידה לאנגלית כשפה זרה: efl.unit@mail.biu.ac.il

7. תלמיד תואר ראשון אשר טרם השלים את חובותיו בהבעה עברית ו/או בקורסים כלליים יפנה בדוא"ל ישירות למחלקות הרלוונטיות (באמצעות לחצן "פנייה למזכירות") לצורך הרישום לקורסים.

8. סיום הרשמה - לאחר כשבוע מפניית הסטודנט למחלקות, חובה עליו להיכנס למערכת המידע האישי
הנמצאת באתר האוניברסיטה בכתובת דלעיל --> קישורים מהירים --> מידע אישי לסטודנט
ולבדוק האם תכנית הלימודים שלו מעודכנת כהלכה.

בכל בעיה ברישום הנ"ל אנא דווח מיידית למדור תל"מ באחת מהדרכים הבאות:
לפקס שמספרו 03-7384012 או בדוא"ל לכתובת: tlm.office@mail.biu.ac.il

אם לא יתקבלו הערות תוך 10 ימים מתום תקופת הרישום שלך, משמעות הדבר היא שהרישום המוצג במערכת המידע האישי לסטודנט משקף נכון ובמדויק את הרשמתך לכל דבר וענין.

 

* נוהל זה אינו רלוונטי לסטודנטים שנרשמים באמצעות מערכת פריא"ל.

נוהל רישום לתואר שלישי והשלמות לתואר שלישי

נוהל זה תקף לסטודנטים בתארים הנ"ל שאינם נרשמים באמצעות מערכת פריא"ל באינטרנט.

 

לצורך הרישום לשנה"ל תשע"ז יש לפעול עפ"י ההנחיות כדלקמן:

1. על הסטודנט לשלם את שובר המקדמה שנשלח אליו עפ"י התאריך הנקוב. שובר זה מהווה מקדמה ע"ח שכ"ל לשנה"ל הקרובה. ראה תקנות חיובי שכר לימוד בחוברת הוראות ההרשמה.

2. מועדי ההרשמה לקורסים יתקיימו בתאריכים הבאים:
יום רביעי   כ"ד   תשרי  תשע"ז   26.10.16
יום חמישי  כ"ה   תשרי  תשע"ז   27.10.16
יום ראשון  כ"ח  תשרי תשע"ז     30.10.16


3. באחד מהתאריכים הנ"ל יהיה על הסטודנט להיכנס למערכת פריא"ל בכתובת: http://priel.biu.ac.il/  באמצעות מס' תעודת הזהות וקוד הגישה למערכות האוניברסיטה הרשום ע"ג שובר המקדמה. בתפריט הרישום לקורסים יש ללחוץ על "הצהרה והתחייבות" ולחתום על תקנון האוניברסיטה עפ"י ההנחיות.

4. לאחר חתימה על ההצהרה על הסטודנט ליצור קשר עם המחלקה לצורך הרישום בפועל.  יש לשלוח דוא"ל לכתובת המחלקתית - בתפריט מצד ימין בפריא"ל יש ללחוץ על "פנייה למזכירות" ולבחור את המזכירות הרצויה מתוך הרשימה. יש לשלוח פנייה מפורטת וברורה לרישום בציון מספרי הקורסים המבוקשים, כולל בקשה לקורס בשפה זרה שנייה, במחלקות בהן נדרשת חובה זו (עפ"י המפורט בעמ' 38 בחוברת פרטי מידע של ביה"ס ללימודים מתקדמים).

5. לאחר הרישום במחלקת ההתמחות שלך יהיה עליך להירשם לקורסי יסוד ביהדות, כמפורט בעמ' 37 בחוברת פרטי מידע של ביה"ס ללימודים מתקדמים.
יש לשלוח בקשה לרישום לקורס יסוד ביהדות בציון פרטים מלאים ומספר הקורס, לכתובת הדוא"ל של המרכז ללימודי יסוד ביהדות: Basic.Jewish-Studies@mail.biu.ac.il  

6. אם על הסטודנט להשלים קורס אנגלית, יש לשלוח בקשה לרישום לקורס אנגלית בציון פרטים מלאים לכתובת הדוא"ל של היחידה לאנגלית כשפה זרה: efl.unit@mail.biu.ac.il 
פטורים מקורס אנגלית: מי שקיבל במבחן מיון לתואר שני בבר-אילן ציון "פטור" או סיים בהצלחה קורס למסטרנטים ברמה 2 או 4 או קורס לדוקטורנטים.

7.    שפה זרה מודרנית שניה- נדרשת במחלקות אחדות, פרטים בחוברת פרטי מידע של ביה"ס ללימודים מתקדמים עמ' 38.

8.    סיום הרשמה - לאחר כשבוע מפניית הסטודנט למחלקות, חובה עליו להיכנס למערכת המידע האישי הנמצאת באתר האוניברסיטה בכתובת דלעיל --> קישורים מהירים --> מידע אישי לסטודנט
       ולבדוק האם תכנית הלימודים שלו מעודכנת כהלכה.

בכל בעיה ברישום הנ"ל אנא דווח מיידית למדור תל"מ באחת מהדרכים הבאות:
לפקס שמספרו 03-7384012 או בדוא"ל לכתובת: tlm.office@mail.biu.ac.il

אם לא יתקבלו הערות תוך 10 ימים מתום תקופת הרישום שלך, משמעות הדבר היא שהרישום המוצג במערכת המידע האישי לסטודנט משקף נכון ובמדויק את הרשמתך לכל דבר וענין.

אישור סופי של מערכת השעות

לאחר כשבוע מתום תקופת רישומך בפריא"ל, חובה עליך להיכנס למערכת המידע האישי שלך הנמצאת במערכת "מידע מנהלי" באתר האוניברסיטה בכתובת: https://dory.os.biu.ac.il/AIS, ולבדוק האם מערכת השעות שלך המופיעה שם זהה לזו המופיעה באתר פריא"ל בכתובת: http://priel.biu.ac.il.
אם ישנו  הבדל כלשהו בין הרישומים המופיעים בשני האתרים, אנא דווח על כך מיידית למדור תל"מ
באחת מהדרכים הבאות:
לפקס שמספרו 03-7384012
בדוא"ל לכתובת: tlm.office@mail.biu.ac.il
בדואר לכתובת: מדור תל"מ, אוניברסיטת בר אילן, ר"ג 5290002
אם לא נקבל הערותיך תוך 10 ימים מתום תקופת הרישום בפריא"ל, משמעות הדבר היא שהרישום המוצג במערכת המידע האישי לסטודנט משקף נכון ובמדויק את הרשמתך לכל דבר ועניין. לתשומת לבך, להרשמה זו השלכות רבות, כולל לנושא גובה שכ"ל המחושב לפי הקורסים אליהם נרשמת.

אחריות הרישום

האחריות להרכבת המערכת והתאמתה לתוכנית הלימודים חלה עליך, הסטודנט. כל שינוי שתבצע במערכת, דהיינו הוספה או הורדה של קורסים ישפיע על שכר הלימוד שלך ויחייב אותך, בהתאמה, כמתחייב מתקנון שכר לימוד לשנה"ל תשע"ו.

סטודנטים אשר יכנסו לקורסים ללא רישום יחשבו כמי שלא למדו את הקורס ולא יהיו רשאים לגשת לבחינה. לא יתאפשר רישום רטרואקטיבי.

ספר מערכת השעות

באתר "ספר מערכת השעות" תופענה דרישותיה של כל מחלקה (ה"מבוא") וכן פרוט הקורסים הנלמדים בה ומועדם ("קורסים"). לכניסה לאתר לחץ כאן.

ההנחיות מטעם המחלקות

טרם הרישום לקורסים חובה לקרוא את ההנחיות מטעם המחלקות הרלוונטיות, אשר מופיעות באתר זה בתפריט שמצד ימין. הנחיות מחלקתיות אלה מפרטות דרישות מיוחדות של כל מחלקה וכן מכילות הודעות על שינויים בתוכנית הלימודים, בשעות הקורסים וכדומה.

לימודי יסוד ביהדות

תקנון לימודי יסוד ביהדות - תואר ראשון

תקנון לימודי יסוד ביהדות - תואר שני

תקנון לימודי יסוד ביהדות - תואר שלישי

תקנון לימודי יסוד ביהדות - תעודת הוראה

קורסים מתוקשבים

חובת נוכחות בקורסים בלימודי יסוד ביהדות

חובת בחינה במושגי יסוד ביהדות סטודנטים שהתקבלו ולומדים החל משנה"ל תשע"ו- אינם מחויבים בבחינה במושגי יסוד ביהדות

קורסים בשפות זרות

 


שאלות בנוגע ללימודי יסוד ביהדות ניתן לשלוח דרך לחצן "פניה למזכירות" מאתר הרישום או במייל לכתובת: yesod@biu.ac.il, או דרך טלפון 03-5318361.
אין לפנות למחלקות המתמחות בלימודי תנ"ך, תלמוד, פילוסופיה יהודית ותולדות ישראל, אלא לביה"ס ללימודי יסוד בלבד.

קורסים כלליים

 
לימודים כלליים - לסטודנטים לתואר ראשון שהחלו לימודיהם עד שנה"ל תשע"ו (כולל)

לימודים כלליים - לסטודנטים לתואר ראשון שהחלו לימודיהם משנה"ל תשע"ז ואילך

רישום לקורסים מתוקשבים / בלימוד עצמי ללא הרצאות פרונטליות

קורס מתוקשב מלא:
קורס ללא הרצאות פרונטליות אשר יש לו אתר מלווה לקורס. באתר נמצא מאגר הידע אשר בו מובאים חומרי הקורס, מערכת להגשת מטלות, לוח הודעות וכן פורום משתתפים פעיל.

קורס בלימוד עצמי מודרך:
קורס ללא הרצאות פרונטליות וללא אתר אינטרנט. יש ללמוד באופן עצמאי את חומר הקורס עפ"י הבבליוגרפיה המפורטת בדף ההדרכה ולגשת לבחינה במועד שנקבע. להלן קישור לדפי ההדרכה לקורסים בלימוד עצמי באתר המרכז ללימודי יסוד ביהדות.

ניתן לערוך חיפוש לקורסים מתוקשבים / בלימוד עצמי דרך קטלוג הקורסים באתר בר-אילן.

בתפריט מצד ימין יש לבחור ב"חיפוש קורסים". במסך החיפוש נמצאת קטגוריה בשם "איפיוני קבוצות" (בתחתית המסך), שם יש לבחור מתוך רשימה את האיפיון הרצוי (מתוקשב מלא / לימוד עצמי מודרך).
החיפוש יעלה את 30 התוצאות הראשונות של רשימת הקורסים המתוקשבים במלואם (על מנת לקבל את הרשימה המלאה, יש ללחוץ על "הצג את כל התוצאות"). ניתן לקבל פרטים על כל קורס ע"י לחיצה על מספר הקורס.

מעבדת מחשבים לשירות הסטודנט בתקופת הרישום

ניתן לבצע רישום לקורסים דרך אתר פריא"ל במעבדות מחשבים שיש להן חיבור לאינטרנט ברחבי האוניברסיטה.
בבנין אגודת הסטודנטים ניתן לבצע רישום מכל מחשב שיש בו אינטרנט.
בנוסף, ישנה מעבדת מחשבים בבנין 216, בנין מחשבים ומתמטיקה, בקומת המרתף בכיתת סטודנטים 2.

מה נדרש לצורך התחברות לאתר הרישום

  • לצורך ביצוע רישום לקורסים דרך מערכת פריא"ל יש צורך בחיבור לאינטרנט עם דפדפן מכל סוג שהוא (אקספלורר, פיירפוקס, כרום, אופרה וכו').
  • ניתן להיכנס למערכת גם ממחשבים בחו"ל שאין להם מקלדת בעברית, ובלבד שבמחשב זה ניתן לראות מסרי אינטרנט בעברית.
  • סטודנטים שאין להם אפשרות להתחבר לאינטרנט מהבית יוכלו לבצע רישום לקורסים מכל מחשב שיש לו אינטרנט בבנין אגודת הסטודנטים, או בכל מקום אחר באוניברסיטה או מחוצה לה.

קורסי אנגלית

  • כל סטודנט שנה א' ומעלה שטרם סיים חובותיו באנגלית חייב להירשם לקורס אנגלית בהתאם לרמה שאליה הגיע.
  • סטודנט שהשתנתה רמתו באנגלית, כתוצאה מלימודים קודמים/מבחן אמי"ר עליו לפנות למחלקה לאנגלית כשפה זרה, בנין 1004 חדר 4, עם האישור הרלוונטי על שינוי הרמה.

 

מגבלות על רישום לקורסים

 

ביטול רישום לקורס

כאשר סטודנט יבטל את רישומו לקורס (ימחק עצמו מהקורס) - יהיו לו 10 דקות בהן יוכל להתחרט ולהירשם מחדש לקורס (כלומר מקומו בקורס ישמר למשך 10 דקות). אם בתום 10הדקות הסטודנט לא ירשם שוב - ייתכן ומקומו ייתפס.
שימו לב
, בעת ביטול התמחות מתבטלים גם כל הקורסים אליהם נרשם הסטודנט כולל קורסי יסוד, אנגלית, כללי וקורסים של מחלקות אחרות. זמני השמירה הנ"ל גם כן תקפים לקורסים אליהם הסטודנט היה רשום. בעת ביטול תוכניות מובנות גם כן נמחקים כל הקורסים של הסטודנט כולל יסוד, אנגלית, כללי וקורסים של מחלקות אחרות אך אין שמירת מקום.

תקלות ברישום

אם נתקלת בבעיה המפריעה לך לבצע את הרישום בפריא"ל במלואו, עליך לפעול כדלהלן:

  • אם אופי הבעיה הוא אקדמי ונראה לך קשור למחלקה, עליך לפנות בדוא"ל למחלקה דרך מערכת הרישום, ב"פנייה למזכירות". פנייתך תקבל מספר ותענה ע"י המחלקה. דוגמאות לבעיות מסוג זה: הסטודנט מעוניין בקבוצת תרגול 04 אבל קבוצה זו כבר מלאה, סטודנט שחייב בקורס והמערכת לא מאפשרת לו להירשם בטענה שהקורס לא כלול בתוכנית הלימודים שלו, וכד'.
  • אם נתקלת בבעיות טכניות בתפעול מערכת הרישום, עליך להתקשר למוקד התמיכה הטכני שמספרו 03-5317000 או 9392*.

 

הכרה בלימודים קודמים

 

סטודנטים שיש להם אישורים על לימודים קודמים שיכולים לזכות אותם בפטור מקורסים בלימודיהם בבר אילן, מתבקשים לפנות מיידית למדור סטטוס בצרוף האישורים המתאימים על מנת להסדיר את הכרת האוניברסיטה בלימודים אלה באמצעות הדואר לכתובת: מדור סטטוס, אוניברסיטת בר-אילן, ר"ג, או בפקס: 03-7384013. המערכת לא תוכל להכיר אוטומטית בלימודים הקודמים.

מוקד התמיכה הטכנית

מספר הטלפון של מוקד התמיכה בנושאים טכניים בלבד
03-5317000 או 9392*.
כתובת דוא"ל לפניות: biu.9392@mail.biu.ac.il
 
בימי רישום שעות המענה במוקד התמיכה יהיו כדלקמן:
ימים א'-ה' בין השעות 8:00 - 20:00
ימי ו' בין השעות 8:30 - 12:30
 
שעות המענה הטלפוני במוקד התמיכה במהלך השנה:
ימים א'-ה' בין השעות 8:30- 18:00
ימי ו' בין השעות 8:30 - 12:30

 

מילון מונחים אקדמי

נקודות זכות (נק"ז):

מס' נקודות הזכות שהקורס מקנה לצורך הדרישות  לתואר.
בד"כ 1 ש"ש מקביל ל-1 נק"ז, ייתכן מצב של קורס עם ש"ש שלא מקנה נק"ז.

שעות שנתיות (ש"ש):

מס' השעות הפרונטליות שנלמדות בקורס.
1 ש"ש - שעה שנתית: שיעור בן 45 דקות בכל שבוע במהלך שנה אקדמית אחת. בתום השיעור הפסקה של רבע שעה.
2 ש"ש – שיעור בן שעה וחצי בכל שבוע במהלך שנה אקדמית אחת. בתום השיעור הפסקה של חצי שעה.

שעות סמסטריאליות (ש"ס):
1 ש"ס - שיעור בן 45 דקות בכל שבוע במהלך סמסטר אחד. בתום השיעור הפסקה של רבע שעה.
2 ש"ס - שיעור בן שעה וחצי בכל שבוע במהלך סמסטר אחד. בתום השיעור הפסקה של חצי שעה.

מרכיבי קורס:

קיימים קורסים בעלי מספר מרכיבים לדוג' הרצאה + תרגיל/מעבדה/סיור. על הסטודנט להירשם לכל מרכיבי הקורס.

הבהרה

לידיעתך, בכל מקרה של סתירה בין הדרישות שיופיעו באתר פריא"ל ובין חוברת מערכת השעות או חוברת הוראות ההרשמה, הנוסח הקובע הוא הנוסח במערכת פריא"ל.


ט.ל.ח.

תרגול במערכת פריא"ל לקראת הרישום

תרגול הרישום לקורסים בפריא"ל

ביום שלישי, כ"ז תמוז 02.08.16  בשעה 11:00 יחל תרגול הרישום לקורסים במערכת פריא"ל לכל הסטודנטים שילמדו באוניברסיטה בשנה"ל תשע"ז.

מערכת התרגול תהיה פתוחה בימים א'-ד' בין השעות 11:00בבוקר עד 02:00 לפנות בוקר. ביום ה' המערכת תפתח לתרגול בשעה 11:00 בבוקר ותפעל ברציפות עד יום ו' בשעה 18:30. במוצ"ש מערכת התרגול תפתח בשעה 20:30 עד 02:00 לפנות בוקר.
בזמן התרגול ניתן להירשם לקורסים ולבדוק את מערכת השעות שלכם.
שימו לב: הרישום הינו פיקטיבי. בסופו של כל יום מימי התרגול כל הקורסים אליהם נרשמתם ימחקו. בזמן הרישום האמיתי יהיה עליכם להירשם לקורסים מחדש!
התרגול יסתיים ביום שישי, ח' במנחם אב  12.08.16 בשעה 17:00.
מוקד תמיכה טלפוני יעמוד לשירותכם בזמן התרגול, בימים א-ה בשעות 8:30- 18:00 בטלפון 9392* או 03-5317000.
מידע נוסף וחשוב ניתן לקרוא באתר פריא"ל בכתובת: http://stuad.biu.ac.il/he/priel
מאתר זה ניתן להגיע לאתר 'תכנון המערכת האידיאלית', בו ניתן לצפות בתכנית הלימודים במחלקות ולעיין ברשימת הקורסים המוצעת.